Terms of Use

Kişisel Verilerin Paylaşımı Hakkında Yasal Uyarı

Kuruluş olarak bizimle ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin kuruluşumuzun ilişkileri ve insan kaynakları politikası çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) na uygun olarak bu kanunun 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ve amaçları dahilinde   şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla işlendiğini bildiririz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11.maddesi kapsamında belirtilen;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve buna ilişkin bilgi talep etmek,
  •  Bu verilerinin işlenme amacını ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  • Yurt dışında veya yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri bilmek, 
  • Eksik veya yanlış işlemiş verilerin düzeltilmesini istemek hakkınız olduğunu bilmenizi isteriz.

Bu haklardan hangisini kullanmak isterseniz bunu;

  • Yazılı başvuru yolu ile (bizzat kimlik tespiti yapılarak) şirketimizin iletişim kısmında belirtilen herhangi bir adresine bırakmanız veya,
  • E-posta yoluyla şirketimizin oncuoglu@oncuoglu.com.tr mail adresine bildirmeniz veya,
  • Noter vasıtasıyla şirketimiz adresine göndermeniz gerekecektir.

KVKK kapsamında bu işlemleri yerine getireceğimizi de bilgilerinize sunarız.