Projeler

Kentsel Tasarım

baghdad gardenia

Surgut Dünya Ticaret ...

Sifne Marina

Yeni Alsancak

AVLU YAŞAM

TEKIRDAĞ MARINA

baghdad gardenia

Surgut Dünya Ticaret Merkezi_Masterplan

2014

master plan

35000

199000

konsept proje

konsept

Sifne Marina

Marina ve Turistik Tesis Alanı Projesi ana hatları ile; deniz çizgisine paralel tek sıra ve iki sıra bağımsız yapı kütleleri çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu yapıların yerleşimi ve parçalanmaları ile oluşan dış mekanların tanımlı boşlukları ise, kamusal nitelikte toplanma ve rekreasyon amaçlı planlanmıştır. Genel planlamada farklı fonksiyonların bölgesel gruplandırılması ve hiyerarşileri üzerinden hareketle bir yerleşim planlaması yapılmış olup, böylece bu farklı ‘zon’lamaların (bölgelemelerin) yaratacağı etkileşim ve dinamik mekan geçişlerinin de avantajlarının yansıtılabilmesi öngörülmüştür.

Şifne, İzmir, Türkiye

2013

63000

12700

konsept proje

Yeni Alsancak

İzmir, Türkiye

2017

karma kullanım ( ofis, ticaret, otel, ticari konut, AVM, eğitim yapısı)

43000

307586

konsept proje

AVLU YAŞAM

Gebze Avlu Yaşam Karma Kullanım Projesi’nin ana tasarım yaklaşımı, gelişmekte olan bir bölgede çevresiyle ilişki kurabilen, kamusal ve özel açık alanlarla desteklenen, bölgede çekim noktası oluşturabilecek, ‘ landmark’ özelliği olan yapılar tasarlamaktadır.

GEBZE, TÜRKİYE

2017

karma kullanım ( ofis, ticaret, otel, ticari konut, AVM, eğitim yapısı)

93400

321679

konsept +ruhsat + uygulama

devam ediyor

TEKIRDAĞ MARINA

Tekirdağ, Türkiye

2017

marina

konsept proje