Projeler

Kentsel Tasarım

Baghdad Gardenia Resi...

Surgut Dünya Ticaret ...

Sifne Marina

Yeni Alsancak Karma K...

Avlu Yaşam Rezidans

Tekirdağ Marina

Baghdad Gardenia Residences

Bağdat, IRAK

2011

Surgut Dünya Ticaret Merkezi

Surgut, RUSYA

2014

master plan

35000

199700

konsept proje

konsept

Sifne Marina

Marina ve Turistik Tesis Alanı Projesi ana hatları ile; deniz çizgisine paralel tek sıra ve iki sıra bağımsız yapı kütleleri çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu yapıların yerleşimi ve parçalanmaları ile oluşan dış mekanların tanımlı boşlukları ise, kamusal nitelikte toplanma ve rekreasyon amaçlı planlanmıştır. Genel planlamada farklı fonksiyonların bölgesel gruplandırılması ve hiyerarşileri üzerinden hareketle bir yerleşim planlaması yapılmış olup, böylece bu farklı ‘zon’lamaların (bölgelemelerin) yaratacağı etkileşim ve dinamik mekan geçişlerinin de avantajlarının yansıtılabilmesi öngörülmüştür.

İzmir, TÜRKİYE

2013

marina

63000

12700

konsept proje

Yeni Alsancak Karma Kullanım Merkezi

İzmir, TÜRKİYE

2017

karma kullanım ( ofis, ticaret, otel, ticari konut, AVM, eğitim yapısı)

43000

307586

konsept proje

Avlu Yaşam Rezidans

Gebze Avlu Yaşam Karma Kullanım Projesi’nin ana tasarım yaklaşımı, gelişmekte olan bir bölgede çevresiyle ilişki kurabilen, kamusal ve özel açık alanlarla desteklenen, bölgede çekim noktası oluşturabilecek, ‘ landmark’ özelliği olan yapılar tasarlamaktadır.

Gebze, TÜRKİYE

2017

karma kullanım ( ofis, ticaret, otel, ticari konut, AVM, eğitim yapısı)

93400

321679

konsept +ruhsat + uygulama

devam ediyor

Tekirdağ Marina

Tekirdağ, TÜRKİYE

2017

marina

101651

17441

konsept proje

konsept